Opprett brukersted

i
Hva som skal stå som navn på brukerstedet alle steder hvor dette vises
i
Hvor mange som man skal tilate å komme inn i lokalet samtidig